Privātuma politika

Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – „Politika”) izskaidro, kā SIA "MED GRUPE” (turpmāk tekstā – „ MED GRUPE” vai „Mēs”) glabā un apstrādā savu klientu un tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus un personas informāciju, kas ir iegūta, sniedzot vispārīgos interneta pakalpojumus.

Personas datu apstrāde tiešā mārketinga mērķiem

Cenšamies, lai mūsu sūtītais saturs būtu Jums pieņemams un noderīgs, un mērķtiecīgi strādājam, lai Jūs saņemtu tikai aktuālāko ar mūsu darbību saistīto informāciju un piedāvājumus. Šā iemesla dēļ „MED GRUPE” apstrādā Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru u. c.) tiešā mārketinga mērķiem tikai pēc Jūsu skaidras piekrišanas saņemšanas.

Personas dati tiešā mārketinga mērķiem var tikt izmantoti šādos gadījumos:

  • sūtot pa e-pastu jaunumu vēstules ar „MED GRUPE” piedāvājumiem;
  • informējot pa e-pastu par aktualitātēm saistībā ar uzņēmuma „MED GRUPE” darbību;
  • sūtot pa e-pastu ielūgumus uz semināriem, atklāto durvju dienām un citiem līdzīgiem pasākumiem.

Jūs varat jebkurā laikā paziņot, ka nepiekrītat Jūsu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem. Tāpat ir svarīgi norādīt, ka Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs glabājam.


Sīkdatnes nosaukums
Sīkdatnes apraksts
GDarbības laiks
_ga
Sīkdatne iegūst informāciju par lietotāju darbībām tīmekļa vietnē un tiek izmantota nolūkā glabāt statistikas informāciju 3 gadus.
3m.
CONSENT
Google sīkdatne
2037-12-31

Personas datu apstrāde tīmekļa vietnē

Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, „MED GRUPE” var iegūt Jūsu apmeklējuma laikā iegūtos datus: IP adresi, tīkla un vietas datus u. c. Dati tiek iegūti uz sīkdatņu (angļu val. – cookies) un citu līdzīgu tehnoloģiju pamata.

Sīkdatnes ir neliela apjoma teksta datnes, ko interneta pārlūkprogramma ievieto Jūsu viedierīcē, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai mēs varētu nodrošināt drošu un efektīvu tīmekļa vietnes darbību, analizēt Jūsu paradumus un piedāvāt pilnvērtīgus pakalpojumus un Jūsu vajadzībām piemērotu saturu. Pārlūkprogrammas uzstādījumos jebkurā laikā varat caurskatīt, bloķēt un dzēst sīkdatnes vai to daļu.

Ja vēlaties, lai, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūsu personas dati netiktu apstrādāti, iesakām savā tīmekļa pārlūkā aktivizēt privātās pārlūkošanas (angļu val. – Private Browsing) funkciju.


Personas datu saņēmēji (apstrādātāji)

Informējam, ka „MED GRUPE” piesaista attiecīgus pakalpojumu sniedzējus, kas ir atbildīgi par Jūsu datu apstrādi. Šie datu apstrādātāji ir uzņēmumi, kas sniedz reklāmas, mārketinga, programmatūras piegādes un uzturēšanas pakalpojumus un kuriem jūsu personas dati tiek izpausti tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešams šo uzņēmumu pakalpojumu sniegšanai.

Datu glabāšanas laiks

Ņemot vērā juridiskās prasības un personas datu veidu, Jūsu personas dati tiek glabāti līdz trim gadiem. Dati, kurus apstrādā tiešā mārketinga mērķiem, tiek glabāti divus gadus pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas.

Jūsu tiesības

Saistībā ar personas datiem Jums ir šādas tiesības:

  • izteikt vēlmi iepazīties ar saviem personas datiem, to iegūšanas un apstrādes principiem;
  • pieprasīt labot kļūdainus, nepareizus vai nepilnīgus personas datus, kā arī dzēst šos datus vai ierobežot to izmantošanu, ja tam ir tiesisks pamats;
  • pieprasīt pārsūtīt Jūsu personas datus citam datu apstrādātājam vai tieši nodot Jums pašam;
  • nepiekrist Jūsu personas datu apstrādes principiem, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktos noteiktās prasības;
  • ja Jūsu dati tiek apstrādāti uz atsevišķas piekrišanas pamata, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Ja rodas aizdomas, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi un pārkāpjot Jūsu tiesības, varat vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā un iesniegt sūdzību. Vairāk informācijas skatiet šeit. "MED GRUPE" iesaka neskaidrību vai konkrētas problēmas gadījumā sazināties un mēģināt panākt piemērotu problēmas risinājumu.

Ko mēs darām, lai aizsargātu Jūsu datus?

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs u. c.) tiek aizsargāti pret nozaudēšanu, nesankcionētu izmantošanu vai grozīšanu bez tiesiska pamata.


Konsekventi interesējamies par datu aizsardzības labo pieredzi un tehniskajiem līdzekļiem, tādēļ nodrošinām, ka Jūsu personas dati tiek izmantoti, vienīgi lai īstenotu vēl kvalitatīvākus un pieejamākus pakalpojumus. Rūpējamies par drošiem fiziskiem un tehniskiem līdzekļiem, kas ļauj aizsargāt visu ar klientiem saistīto informāciju.

Kontaktinformācija

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības saistībā ar šo politiku vai arī Jums ir lūgumi saistībā ar personas datu apstrādi, iesakām sazināties ar „MED GRUPE”:

E-pasts: gunta@medgrupe.lt

Tālrunis: +371 20218775

Datu apstrādātāja rekvizīti:

SIA „MED GRUPE“

Adrese: Mazā Krasta iela 83, Rīga

Politikas atjaunināšana

Mums ir tiesības periodiski atjaunināt un grozīt privātuma politikas noteikumus. Par visiem grozījumiem informēsim mūsu tīmekļa vietnē. Apmeklētājam ir jāsaprot, ka, turpinot izmantot tīmekļa vietni, viņš piekrīt veiktajiem politikas grozījumiem.

Turpinot pārlūkot vietni, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai, lai nodrošinātu labāko pieredzi tīmekļa vietnē. – AIRNIVOL privātuma politika.
PIEKRĪTU